Formålet med Lem gruppes samværsregler er at skabe et trygt miljø for både spejdere og ledere, samt at skabe de bedst mulige rammer for foreningens værdier og aktiviteter.

Grupperådet er ansvarlig for gruppens samværsregler, som gennemgås minimum én gang årligt for at sikre at de er opdateret og alle har kendskab til dem.

Lem gruppe tilstræber at have en åben dialog, undgå alle former for mobning og at have gode og sunde relationer til hinanden så leg og læring kan foregå i det bedste miljø.

Ledere, hjælpere og spejdere skal desuden overholde gældende love og regler som sammenfattet i KFUM-spejdernes vedtægter.

Hvis en leder eller spejder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er vedkommende meget velkommen til at kontakte en fra grupperådet, som vil føre samtalen til protokols, så evt. “fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

Overnatning

Det tilstræbes at der som minimum altid er to ledere/voksne (over 18 år) til stede.

Det skal tilstræbes at lederne/voksne er af hvert køn, hvis der er spejdere af hver køn.

Drenge og piger kan sove sammen på lejre, men altid mere end to i samme soverum eller telt.

Èn voksen/leder må ikke overnatte alene med ét barn. Altid 3 eller flere personer i samme soverum/telt.

Badning og omklædning

Èn voksen/leder må ikke være alene i omklædningsrummet med ét barn. Altid 3 eller flere personer i samme omklædningsrum. Det kan kræve forældrehjælp, og hvis ikke der er nok voksne, vil aktiviteterne blive aflyst.

Hvis børnene er så store, at de selv kan klare sig, er det i orden (kan vurderes ud fra hvor man er og om det er offentligt tilgængeligt mv).

Lederne må ikke gå i det modsatte køns omklædningsrum.

Hjælp til intime situation og områder

Vær altid to ledere tilstede, hvis der opstår tilfælde hvor der er børn der har behov for hjælp “i intime områder” eller “pinlige situationer”.

Ved det mindste tvivl kontaktes forældrene og/eller vagtlægen for at afklare det videre forløb.

Sociale medier

Det tilstræbes at bruge gruppebilleder og hvis fototilladelse ikke er givet, skal dette respekteres.

Når der offentliggøres billeder på sociale medier, skal der bruges “almindelig sund fornuft”. Ved det mindste tvivl, skal billederne ikke offentliggøres.

Hvis der er børn eller forældre der klager eller udtrykke bekymring over billeder eller tekst på sociale medier, slettes dette straks, og vi giver en pæn undskyldning.

Vi forbeholder os retten til at censurere opslag på Lem gruppes Facebook side.

Vi fralægger os ansvaret for hvad der bliver lagt op af andre end ledere og grupperåd. Hvis vi sletter opslag, der kan være krænkende for andre, kontaktes børn og forældre til begge parter.

Kærsteforhold mellem ledere og spejdere

Som leder eller hjælpeleder må man ikke have et seksuelt forhold til gruppens unge under 18 år.

Grupperådet, Januar 2022