Aktuelle gruppebestyrelse

Carina Vind (Formand og fonds-søgning)

Jens Jørgen Hein Jørgensen (Kasserer)

Katarina Kristensen (Kontaktperson for spejderhuset)

John Aaquist Hansen (Kontaktperson for juletræer)

Sabine Hougaard

Karina Hansen (Revisor)

Ulla Kristensen (Gruppeleder/leder-repræsentant)

Grupperådets repræsentanter vælges for to år ad gange, og suppleanter for et år.

Hjælpere:

Henriette Høj (Kontaktpersoner for juleaktiviteter)

Ivan Kristensen (Vedligehold ude)

Gruppebestyrelsens opgaver

Udstikke gruppens mål og retning

Skabe gode rammer for det lokale spejderarbejde

Sørge for de økonomiske rammer for gruppen

Koordinere opgaverne blandt de øvrige forældre

Forældreopgaver der koordineres af grupperådet

Boller og kakao til nytårsparade

Mad til Spejder for en dag/opstartsmøde i august

Indsamling af præmier og indkøb af juletræer til julemarkedet, samt deltage ved afholdelsen

Oprydning efter Bork festival

Vedligehold af spejderhuset og koordinering af evt. udlån af huset

Indsamling af juletræer

Salg af blomsterløg

PR og fundraising i forbindelse med projekter, arrangementer eller aktiviteter

Planlægge og deltage ved arbejdsdage i og omkring spejderhuset

Vedligehold af udearealer omkring spejderhuset

Omdeling af information for Lem Vandværk i nødstilfælde – HVIS vi bliver kontaktet.